Strona główna

prof. Waldemar Rebizant

Politechnika Wrocławska
2020-2024

Kandydat do pełnienia funkcji i godności

Rektora Politechniki Wrocławskiej

Szanowni Państwo,

Ustawa 2.0 wymusiła na środowisku akademickim istotne zmiany. Część tych zmian zmuszeni byliśmy wprowadzić, część możemy i powinniśmy zrobić „po swojemu”. Jeżeli przyjęte dotychczas rozwiązania nie są satysfakcjonujące, jeśli krępują naszą aktywność i utrudniają funkcjonowanie, to musimy to zmienić.

„Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie.”- Mahatma Gandhi

Powinniśmy dążyć do zmiany. Nie tylko mówić o potrzebie zmiany, ale sami stać się tą zmianą, mieć na nią wpływ, jej kształt i jej wdrażanie.

Proponuję Państwu nowe spojrzenie na Politechnikę Wrocławską, jej misję, cele i sposoby funkcjonowania. Zapraszam do zapoznania się z moim programem. Programem, który powstał w drodze długich dyskusji, wsłuchiwania się w głos społeczności akademickiej. Proponuję konkretne rozwiązania, ale jestem otwarty na wszelkie uwagi.

Nic nie jest niemożliwe!

Odważmy się realizować marzenia o silnej, nowoczesnej i otwartej Uczelni!

Pracujmy razem dla dobra społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej.

Zapraszam wszystkich Państwa do dzielenia się swoimi opiniami, zadawania pytań i dyskusji. Mam nadzieję wyjaśnić i rozwinąć przedstawione zagadnienia i zamierzenia w stosownym czasie, podczas spotkań wyborczych i podczas debaty z Elektorami.

Łączę wyrazy szacunku

Waldemar Rebizant

„Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.” – A. Einstein